Alles over de Marter

Hoe hoort de rugband?

Op deze pagina kunt u twee discussies vinden over de rugband van de marter.
In de eerste discussie leest u over de plaats waar de rugband start bij de midden kleuren.
Een tweede disccussie gaat over de sepiakleurige rugband bij midden geel marters.

Volgens de konijnenstandaard start bij de middenkleuren de rugband achter
de oren. Wat we hiermee precies bedoelen kan onduidelijk zijn en tot misverstanden
leiden. Want over welke plek hebben we het precies?
In de Duitse rasomschrijving van Thomas Seidewitz staat: “Über den Rücken zieht
sich ein etwa 8 cm (Kleinmarder), beim Großmarder 8-10 cm breiter,
nicht scharf abgegrenzter dunkler Streifen. Dieser Streifen beginnt nicht im Genick,
sondern etwa dort, wo die auf den Rücken gelegten Ohren des Tieres enden."

Kortom de rugband begint waar de naar achteren gelegde de oren stoppen.
Dit is in tegenspraak met de Nederlandse Konijnenstandaard die als lichte
fout aangeeft: “een rugband welke niet in de nekt begint.” In de praktijk
zien we meestel een rugband die start waar de naar achter gelegde oren
eindigen en dus niet in de nek.

zie ook het artikel van Thomas Seidewitz

Sepia kleurige rugband?

Er is een discussie of de rugband van de gele marter eigenlijk wel licht
sepiakleurig kan zijn. Aan de hand van een toelichting over de pigmenten
(=kleurstof) kun je hier meer informatie vinden.

De hoofdkleur van de pels bij een gele marter is zoals de naam al aangeeft geel.
Een gele marter moet in de genetische code twee maal de kleine letter e bezitten
om deze factor tot uiting te laten komen. In de pels van een gele marter zit het
pigment feomelanine dat geeft de gele kleur van de pels.
De marterfactor belet echter de vorming van dit geel/rode pigment
waardoor het konijn er uiterlijk meer crèmekleurig uitziet

Alleen bij de extremiteiten is de invloed van feomelanine op de kleur sterker.
Door acromelanisme kunnen de enzymen die pigment aanmaken alleen hun werk doen
op plaatsen waar de temperatuur net iets koeler is dan de gemiddelde lichaamstemperatuur.
Hierdoor wordt op de extremiteiten ook wat meer eumelanine aangemaakt.
Eumelanine is in tegenstelling tot feomelanine niet ovaal maar staafvormig
en is het pigment wat de bruin /zwarte kleuren veroorzaakt.
Samen met de feomelanine geeft dit bij de extremiteiten de lichte sepiakleur.
(sepia behoort tot de eumelanine pigmenten) Het is de bedoeling om de extremiteiten
bij de gele marter zo donker en egaal mogelijk te krijgen.

Omdat op de rug acromelanisme juist minder pigmentvorming geeft
en de marterfactor de vorming van feomelanine afremt is een
sepiakleurige rugband bijna niet te fokken. Feomelanine zie je pas goed
in de pels als het pigment eumelanine niet te sterk aanwezig is.
Bij sterke verdunning geeft eumelanine een bruine kleur.
Deze pigmenten samen geven de al eerder genoemde licht crème kleur
die we ook op de buik van de gele marter vinden.

zie ook het artikel van M.A.Verhelst

Terug