Alles over de Marter

De Pels

Marters, welke oorspronkelijk werden gefokt voor het bont, hebben een zeer gevoelige pels. Een mooie pels van goede kwaliteit zal het Marterpatroon zo veel mogelijk tot zijn recht te laten komen.

De pels van de Marter is van normale lengte. Een wat langere pels doet afbreuk aan een goed Marterpatroon. De Marter heeft een dicht ingeplante pels. Een dergelijke pels kent veel dekharen die dakpansgewijs over elkaar liggen met daaroverheen nog de grannenharen. De dek- en grannenharen bepalen samen de soepelheid van de pels. Een mooie volle pels is rijk aan onderhaar. Veel onderhaar zorgt ervoor dat de dek- en grannenharen niet snel terugvallen bij het tegen de haarrichting in strijken van de pels. Een pels met veel onderhaar is een pels die vol aanvoelt.

De Marterpels is gevoelig voor verkleuring door zonlicht en vlekken. Door grove behandeling van de pels kunnen vlekken ontstaan, wat mogelijk door een bloeduitstorting wordt veroorzaakt. Verder kan een wat grove pels ook afbreuk doen aan de rust van het gehele patroon. Middenblauw Marters hebben met hun iets fijnere pels vaak een rustiger patroon dan middensepia Marters. Door voer met olie en vethoudende bestanddelen aan de dieren te geven, krijgen de dieren een mooi glanzende pels.

Tijdens het dekken van de voedster kunnen er plukken haar loskomen doordat de ram zich met zijn bek vastgrijpt in de pels van de voedster. Bij dergelijke beschadigen komen er haren met een donkerder kleur voor terug. Wat resulteert in een vlek.

Bij alle konijnenrassen maar vooral bij de Marter is het van belang dat de verharing goed doorzet. Marters zijn langzame groeiers en het kost bij jonge dieren dus de nodige tijd voordat ze een fraaie pels hebben die dicht is ingeplant. De verharing verloopt van de rug naar de flanken. Doordat de nieuwe pels krachtiger van kleur is, lijkt het dan alsof deze dieren over een strak begrensde rugband beschikken.

Doordat de oude haren kleur verliezen, kan zelfs een donkersepia Marter soms bijna geel/oranje van kleur zijn. De Marter krijgt door de verharing weer een totaal nieuwe kleur. Door de voortdurende verharing hebben Marters steeds een ander uiterlijk. Dit maakt het fokken en showen van Marters tot een extra grote uitdaging.